Oświadczenie o ochronie prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe użytkownika traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły możliwe jest bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach wymagamy danych osobowych (np. nazwisko, adres lub e-mail), odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że przekaz danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji za pomocą maila) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Pewna ochrona danych przed wykorzystaniem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla korzystaniem z Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analitycznego Google Analytics. Oferentem jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisują się na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę aktywności na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone.

W przypadku aktywowania na niniejszej stronie internetowej anonimizacji IP, adres IP Google użytkownika w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, dla sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony. Przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Można zapobiec zapisaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (z adresem IP użytkownika włącznie) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod niżej wymienionym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informacja, usuwanie, blokowanie

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej: Twoich zapisanych danych osobowych, jej pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania tych danych oraz prawo do poprawek, blokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak i w przypadku innych pytań związanych z tematem danych osobowych można się w każdej chwili zwrócić do nas na adres podany w Impressum.

Cookies

Witryna stosuje częściowo tzw. pliki „cookies”. Cookies nie wyrządzają w komputerze żadnych szkód ani nie zawierają wirusów. Cookies służą do przedstawienia naszej oferty w przyjaźniejszy dla użytkownika, skuteczniejszy i bezpieczniejszy sposób. Cookies to małe pliki tekstowe, które są odkładane na komputerze i które zapisuje przeglądarka użytkownika.

Większość używanych przez nas plików to cookie sesyjne. Pliki te po zakończeniu wizyty użytkownika są automatycznie usuwane. Inne pliki cookies zapisywane są na dysku aż do momentu ich usunięcia. Cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Ciebie, gdy przesyłany jest plik cookie lub ustawić akceptowanie tylko w pojedynczych przypadkach, lub aby w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików i automatycznie usuwała je przy zamykaniu sesji przeglądarki. W przypadku wyłączenia cookies funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Server Log Files

Provider naszej witryny pobiera i zapisuje w plikach tzw. server log files, informacje automatycznie przekazywane nam przez Twoją przeglądarkę. Są to:

  1. Rodzaj przeglądarki / wersja
  2. Stosowany system operacyjny
  3. Adres internetowy URL
  4. Adres IP komputera
  5. Moment czasowy połączenia z serwerem

Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych określonym osobom. Ponadto dane te nie są gromadzone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego sprawdzenia tych danych, jeśli na podstawie konkretnych poszlak istnieje podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania ze strony.

Formularz kontaktowy

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane wraz z podanymi w formularzu danymi osobowymi zostaną przez nas zachowane w celu przetworzenia zapytania jak również na wypadek, gdyby powstały powiązane pytania. Dane te bez Twojej zgody nie są przekazywane osobom trzecim.

Brak zgody na przesyłanie reklamy pocztą elektroniczną

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych, publikowanych w Impressum zgodnie z obowiązkiem, do przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych, na które nie została wyrażona wyraźna zgoda. Operatorzy stron kategorycznie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych np. w formie spamu.