gebaude-halver

Opracowujemy, uprzemysławiamy i produkujemy od kilkudziesięciu lat odpowiadające potrzebom rynkowym komponenty do samochodów osobowych. Nasze obecne produkty – zawiasy, systemy blokujące, układy mechatroniczne oraz napędy elektryczne do klapy bagażnika, wspomaganie zamykania i blokady dachu składanego oraz systemy zawiasów do kabrioletów, złączki do układów wydechowych – spełniają wysokie wymagania europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Z ufnością wyczekujemy na wyzwania przyszłości i związane z nimi opracowania nowych produktów oraz na procesy produkcyjne w świecie globalnej konkurencji. Duża elastyczność i ugruntowana wiedza przynoszą naszym klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, które my projektujemy i produkujemy przy pomocy nowoczesnych narzędzi i maszyn produkcyjnych. Kompetentni pracownicy dbają o zachowanie najwyższego poziomu jakości produkcji i dostawy. Klienci, od momentu pierwszego projektu aż po produkcję ostatniej części seryjnej, są wspierani przez nasz skutecznie działający zespół zarządzania projektem i jakością. Najnowsza technologia informacyjna przyspiesza naszą komunikację zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.

W ścisłej współpracy i dzięki uczciwemu partnerstwu z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami dążymy do naszego najwyższego celu – pełnej satysfakcji klientów.