Aktywne systemy aerodynamiczne KICO oferują szerokie spektrum możliwości zastosowania. Systemy mechatroniczne zawierają różne elementy nastawcze. Wraz z dużą ilością systemów przegubowych i kinematycznych oraz kompleksowymi prowadzeniami liniowymi osiągamy możliwie najlepsze wyniki nastawiania. Zdefiniowane właściwości produktów wraz z wysoką kompetencją rozwoju z przewagą wyprzedzą konkurencję.